Potvrzením níže na objednávkovém formuláři souhlasím, aby společnost HK Zábradlí s.r.o, se sídlem Roudnice 208, 503 27  Lhota pod Libčany, IČO:05561345, zapsané v evidenci obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 38104, dále zpracovávala a uchovávala mnou poskytnutá osobní data a údaje obsažené objednávkou pro účely vedení účetnictví DPPO, DPH (archivační povinnost)  případných reklamací a dále pro účely načítání množstevních bonusů.

Firma HK Zábradlí zároveň stvrzuje, že vámi poskytnuté údaje neposkytne dalším jiným osobám či jiným obchodním společnostem.

V podrobnostech odkazuje společnost HK Zábradlí s.r.o. na příslušná ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 EYS (Obecně nařízení ochraně osobních údajů).

Ochrana osobních údajů GDPR

Žádost o zaslání a vymazání osobních údajů

http://dd-truhlarstvi.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

 

 

 

Nakupní košík

Váš nákupní košík je prázdný!